Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en wonen met WoonZo

Duurzaam bouwen en wonen met WoonZo

Onder duurzaam bouwen verstaan we het bouwen van woningen waarbij duurzaamheid voorop staat. Die duurzaamheid heeft betrekking op het gebruik en mogelijk hergebruik van materialen, het besparen van energie en water, kwaliteit van het leefmilieu en beperking van de CO2-uitstoot. WoonZo heeft als bouwonderneming 3.0 het duurzaam bouwen omarmd en als uitgangspunt genomen voor de bedrijfsvoering en marktpropositie. Het resultaat is dat intussen verschillende partijen in de markt en binnen de overheid gebruik maken van de kennis en expertise van WoonZo in hun ambitie om klimaatneutraal te bouwen en te leven.

 

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Bij duurzaam bouwen denken de meeste mensen aan goed geïsoleerde huizen met alternatieven energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Ook het gebruik van duurzame materialen, die gemaakt zijn van grondstoffen die niet op raken of bestaan uit gerecycled materiaal, komt al snel bij mensen op. Maar duurzaam bouwen is meer. Het gaat ook over een duurzame samenleving met woningen en wijken waar je op een prettige en gezonde wijze in kan leven. Het gaat over verantwoord gebruik van water, zowel drinkwater als hemelwater, en over hergebruik van materialen als de woningen ooit moet worden gesloopt.

 

WoonZo als strategisch partner

De kennis en ervaring die WoonZo heeft opgebouwd als het gaat om duurzaam bouwen en renoveren van woningen maakt dat onze organisatie steeds vaker al bij de ideevorming van een project wordt betrokken. In die fase gaat het om conceptontwikkeling en het uitzetten van de eerste lijnen. WoonZo heeft laten zien dat het beschikt over innovatieve ideeën die aanslaan in de markt en op die manier ook commercieel haalbaar en interessant zijn voor gemeenten en projectontwikkelaars. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van alle mogelijke regelingen en subsidies die gepaard gaan met duurzaam bouwen en renoveren.

 

Strategisch bouwen

Ervaring Enegie neutraal bouwen

Energie-neutraal bouwen en wonen met WoonZo

Energie-neutraal bouwen en wonen met WoonZo

De regering is met de NAM en de belanghebbende oliemaatschappijen overeengekomen dat in 2030 de Nederlandse gaskraan definitief dichtgaat. Ook in de auto-industrie is de trend van elektrisch rijden onomkeerbaar. Fossiele brandstoffen gaan plaatsmaken voor duurzame alternatieven als wind, zon en waterstof. Voor de bestaande woningen in Nederland heeft deze transitie in de energievoorziening ook grote gevolgen. De traditionele CV-ketel op gas moet worden vervangen en het koken gaat straks alleen nog op warmtebronnen die zijn aangesloten op elektriciteit.

 

Nieuwe kijk op bouwen

Steeds meer gemeenten in Nederland hebben zich een klimaatdoelstelling gesteld. Zo worden nu al vrachtauto’s die op diesel rijden uit de centra van de grote steden geweerd. Nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd zonder gasaansluiting. Zonnepanelen, windenergie en aardwarmte moeten zorgen voor de energievoorziening van de woningen. Deze nieuwe woningen zijn ontworpen met het oog op behoud van energie. De bouwmaterialen van de wanden, vloeren, daken en vensters hebben een veel hogere isolatiewaarde. Bij WoonZo voegen we daar innovatieve luchtcirculatietechniek aan toe, zodat ook de kwaliteit van het binnenklimaat gewaarborgd blijft.

 

Ervaring met energie-neutraal bouwen

WoonZo is ontstaan in 2014, toen een aantal innovatieve bouwbedrijven hun kennis en ervaring bundelden om een nieuw bouwconcept te ontwikkelen. Het resultaat was de WoonZo Boxx®: woningen opgebouwd uit prefab-elementen die voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid en razendsnel ter plekke kunnen worden gerealiseerd. Intussen hebben verschillende gemeenten gekozen voor WoonZo als hun partner in toekomstbestendig bouwen. Een mooi voorbeeld is de gemeente Renkum, waar intussen verschillende projecten met WoonZo zijn gerealiseerd. Andere gemeenten betrekken WoonZo bij het renoveren van bestaande woningen, zodat deze beter voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Een mooi voorbeeld is de gemeente ’t Harde, waar 20 woningen werden voorzien van nieuwe dakbedekking met een veel hogere isolatiewaarde.

 

Energie neutraal bouwen