Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en wonen met WoonZo

Duurzaam bouwen en wonen met WoonZo

Onder duurzaam bouwen verstaan we het bouwen van woningen waarbij duurzaamheid voorop staat. Die duurzaamheid heeft betrekking op het gebruik en mogelijk hergebruik van materialen, het besparen van energie en water, kwaliteit van het leefmilieu en beperking van de CO2-uitstoot. WoonZo heeft als bouwonderneming 3.0 het duurzaam bouwen omarmd en als uitgangspunt genomen voor de bedrijfsvoering en marktpropositie. Het resultaat is dat intussen verschillende partijen in de markt en binnen de overheid gebruik maken van de kennis en expertise van WoonZo in hun ambitie om klimaatneutraal te bouwen en te leven.

 

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Bij duurzaam bouwen denken de meeste mensen aan goed geïsoleerde huizen met alternatieven energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Ook het gebruik van duurzame materialen, die gemaakt zijn van grondstoffen die niet op raken of bestaan uit gerecycled materiaal, komt al snel bij mensen op. Maar duurzaam bouwen is meer. Het gaat ook over een duurzame samenleving met woningen en wijken waar je op een prettige en gezonde wijze in kan leven. Het gaat over verantwoord gebruik van water, zowel drinkwater als hemelwater, en over hergebruik van materialen als de woningen ooit moet worden gesloopt.

 

WoonZo als strategisch partner

De kennis en ervaring die WoonZo heeft opgebouwd als het gaat om duurzaam bouwen en renoveren van woningen maakt dat onze organisatie steeds vaker al bij de ideevorming van een project wordt betrokken. In die fase gaat het om conceptontwikkeling en het uitzetten van de eerste lijnen. WoonZo heeft laten zien dat het beschikt over innovatieve ideeën die aanslaan in de markt en op die manier ook commercieel haalbaar en interessant zijn voor gemeenten en projectontwikkelaars. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van alle mogelijke regelingen en subsidies die gepaard gaan met duurzaam bouwen en renoveren.

 

Strategisch bouwen