• energieneutralewoning woonzo

Energieneutraal

Een nulenergie woning voorziet zichzelf van energie. Dat wil zeggen dat de woning minstens zoveel energie opwekt als er wordt verbruikt. Natuurlijke energiebronnen worden op een slimme manier aangewend voor warmte en elektriciteit. Daarnaast wordt, onder meer door optimale isolatie, het verlies van energie zoveel mogelijk beperkt.

energieneutralewoning woonzo
WoonZo - zonnepanelen

Zonnecellen

WoonZo aardwarmte

Aardwarmte