WoonZo realiseert eerste energieneutrale nieuwbouwwoningen in Renkum

Op donderdag 25 juni ondertekenden wethouder Jasper Verstand van de gemeente Renkum en vertegenwoordigers van consortium WoonZo een samenwerkingsovereenkomst om in totaal 14 energieneutrale woningen te gaan bouwen in het gebied 3b4 Midden (6 woningen) en 3b4 Noord (8 woningen). Beide gebieden liggen aan de Bram Streeflandweg in Renkum.

Ondertekening WoonZo

 

Vlottrekken woningbouw

In de gebieden 3b4 Midden en 3b4 Noord zijn al jaren plannen om enkele nieuwe woningen te bouwen. Beide gebieden zijn eigendom van de gemeente Renkum. Met de verkoop van de gronden aan WoonZo en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomsten worden deze woningbouwprojecten vlot getrokken en kan er eindelijk gebouwd gaan worden op die locaties. In het huidige bestemmingsplan is er ook ruimte om te bouwen op deze grondgebieden. Voor beide gebieden worden nog wel nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Per september liggen deze bestemmingsplannen ter inzage.

 

Eerste energieneutrale nieuwbouwwoningen

De gemeente Renkum wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De te bouwen woningen zijn energieneutrale woningen. Dit past in de duurzaamheidsambities van het coalitieakkoord. WoonZo is een samenwerkingsverband van zes regionale bedrijven in de bouw-, vastgoed- en installatiesector en staat voor toekomstbestendig bouwen en wonen. WoonZo heeft aangegeven dat zij in Renkum energieneutrale woningen wil bouwen. Dit is ook vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die nu getekend is. Dat betekent dat de 14 woningen die gebouwd gaan worden, de eerste energieneutrale nieuwbouwwoningen in de gemeente Renkum zijn.

 

Bouwen samen met toekomstige bewoners
In 3b4 Noord is bovendien sprake van bouwen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een voorwaarde die de gemeente heeft gesteld. Naast de duurzaamheid is CPO ook bijzonder aan dit project. CPO is een vorm van zelfbouw. Daarbij heeft een groep toekomstige bewoners vanaf de start van het proces invloed op hoe de woningen eruit komen te zien. Dit geeft de koper maximale vrijheid. De koper wordt door het hele ontwerp- en bouwproces begeleid en deelt zelf de eigen woning in. Het  resultaat is een complete woning op maat. De enige randvoorwaarde is dat het moet passen binnen het bestemmingsplan.
Voorbeeld voor toekomstige projecten

Beide partijen zijn zeer verheugd de handtekening te plaatsen onder deze innovatieve, duurzame samenwerking. Wethouder Jasper Verstand is zeer tevreden: “Met het aangaan van de overeenkomst met WoonZo zetten we belangrijke stappen. Er is weer beweging gekomen in dit bouwplan dat al geruime tijd stil lag. Daarnaast gaat WoonZo energieneutraal en vernieuwend bouwen waarbij de nieuwe bewoners veel vrijheid hebben. Ik zie dit als een voorbeeld voor toekomstige projecten.”

 

bron: persbericht gemeente Renkum 26-06-2015